Vinger Trevarefabrikk – en tradisjonsrik bedrift

Startet i 1946

Vinger verksted ble i 1946 startet som en kombinert trevare- og mekanisk bedrift. Krigsårene skapte et stor behov for varer og tjenester av mange slag. Oppdragene var allsidige med blant kjøkkeninnredninger, dører, vinduer og trapper på programmet. I 1959 ble imidlertid den gamle trebygningen offer for ilden rov, men bedriften var bare etter kort tid igjen i full drift i ny oppbygde lokaler.

Bedriften fremstår i dag, etter ytterligere ombygging i 1983, som en moderne og velutstyrt trevarefabrikk. Produksjonen idag omfatter hovedsakelig vinduer og dører, spesielt beregnet på rehabilitering- og restaureringsmarkedet. Foruten å være produsent, er vi også leverandører av en rekke trevareprodukter.

2.generasjon

Alf Knutsen startet Vinger Trevarefabrikk, og i dag er det sønnen Tormod Knutsen som driver virksomheten.

Fra spesialoppdrag til serieproduksjon

Vi har opparbeidet oss en solid fagkunnskap på å gjenskape dører og vinduer i gamle hus. Ved å gjenskape dører og vinduer i opprinnelig stil opprettholdes husets fasade og særpreg.

Vår trevarefabrikk er velutstyrt med moderne maskiner og utstyr. Med hurtig omstillbare maskiner gjør vi produksjonen rasjonell, også ved serieproduksjoner.